Program

Måndag 2023-10-02

 • 09:30 - 10:00 Registrering med fika
 • 10:00 - 10:10 Välkomna

 • 10:10 - 10:40 Patientcentrerat Sammanhållet Vårdförlopp (PSV) för Hjärtsvikt. Västerås erfarenheter från ett år med PSV. Jonas Selmeryd, Överläkare Fysiologkliniken Västerås, och Charlotta Hammar, Överläkare Kardiologen Västerås.
 • 10:45 - 11:30 Sviktens fysiologi – Marcus Carlsson, Professor och Överläkare Klinisk fysiologi Karolinska Universitetssjukhuset
 • 11:35 - 12:15 Presentationer från våra utställare
 • 12:15 - 13:00 Lunch
 • 13:00 - 14:00 Torgny Sjöstrand-föreläsning: Hypertrof kardiomyopati - en diagnostisk tidsresa av Maria Eriksson, Adj. Professor och Överläkare Klinisk Fysiologi, Karolinska Universitetssjukhuset
 • 14:05 - 15:00 Abstract-presentationer
 • 15:00 - 15:30 Paus med fika (postervandring + utställare) samt incheckning hotell
 • 15:30 - 15:55 Presentationer från våra utställare
 • 15:55 - 16:00 Kort information kring kvällens middag
 • 16:00 - 17:30 Årsmöte (inkl Specialist BMA - Vad händer i Sverige?)
 • 17:30 - 19:00 Disponibel tid för ex mingel
 • 19:00 - 19:30 Fördrink och mingel utanför Grand Hall
 • 19:30 Middag

Tisdag 2023-10-03

 • 08:30 - 09:15 Fallrapporter
 • 09:15 - 09:45 Presentationer av våra utställare
 • 09:50 - 10:30 Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion (HFpEF), hur bedöma? Eva Nylander, Professor och Överläkare Klinisk Fysiologi, Linköpings Universitetssjukhus
 • 10:30 - 10:50 Paus med fika (postervandring och utställare)
 • 10:50 - 11:50 Parallella gruppdiskussioner
 • Vetenskap/akademi - Andrei Malinovschi, Professor, Uppsala 
 • Kvalitetsansvariga - Eva Maret, Överläkare, Eskilstuna
 • ST-studierektorer - Karin Rodmar, Överläkare, Linköping
 • ST-läkare - David Kylhammar, ST-läkare, Linköping
 • BMA - Eva Fabricius, BMA, SUS
 • Chefer - Jonas Jögi, Överläkare, SUS
 • 11:50 - 12:20 Gör vi "Kloka kliniska val" vad gäller diagnostik i allmänhet och hjärtdiagnostik i synnerhet? Martin Serrander, ÖL Nyköpings Lasarett och specialist i Kardiolog, Internmedicin och Klinisk Fysiolog samt Ordförande för Svenska Läkaresällskapets (SLS) arbetsgrupp Kloka kliniska val
 • 12:20 - 12:30 Avrundning
 • 12:30 - 13:15 Lunch (möjlighet att ta med finns)
 • 13:15 Avresa med buss till studiebesök på Fysiologkliniken Västerås för de som anmält sig