Information

Varmt välkomna till årets höstmöte! 

Tema för året är hjärtsvikt och de utmaningar specialiteten står inför vad gäller hjärtsviktsdiagnostik. Förväntningarna på oss som specialitet är höga: vi måste hålla en hög kvalitet på diagnostiken samtidigt som remissflödena hela tiden ökar. I sidolisten till vänster kan du se det preliminära programmet för dagarna.

För att få ett så bra möte som möjligt är det önskvärt att så många som möjligt väljer att bo kvar på Steam Hotel mellan mötesdagarna. Vi har därmed reserverat ett antal rum för oss till ett ordentligt rabatterat pris. För att säkert få en plats bör man se till att boka så snart som möjligt vilket görs separat nedan.


Datum och plats

Steam Hotel, Västerås, den 2-3 oktober 2023.

Mötet startar kl 09:30 den 2:a oktober och avslutas kl 13:30 (eller vid ca 15:00 om man anmäler sig till studiebesök på Fysiologkliniken) den 3:e oktober 2023. 

Rabatterat Boende på Steam Hotel

Ett antal rum finns reserverade för mötet. Sista anmälningsdag förlängd från 2023-07-31 till 2023-08-18. Efter detta datum släpper Steam de rum som reserverats för mötet, så skynda er att anmäla er!"

För att boka rum kontaktar ni Steam Hotel på bokning@steamhotel.se och anger bokningskod 113973 samt för- och efternamn, telefonnummer, adress och faktureringsuppgifter vilket ger ett tydligt rabatterat pris och länkar er bokning till mötet.

Med bokningskoden ovan kostar enkelrum 1650 kr och del i dubbelrum 1000 kr (ex moms). En mindre bokningsavgift tillkommer. 

Anmälan och pris

 • Anmälan är nu stängd.
 • Priset för deltagande på höstmötet är 3250 kr. I detta ingår deltagande i mötet samt måltider inklusive mötesmiddag på måndag kväll. Anmälan är bindande och ingen återbetalning medges vid avbokning.
 • Boende bokas via Steam Hotel med bokningskod 113973. Rabatterat pris för boende i enkelrum är 1650 kr och för del i dubbelrum 1000 kr (ex moms).
 • Sista anmälningsdag förlängd från 2023-07-31 till 2023-08-18. Efter detta datum släpper Steam de rum som reserverats för mötet, så skynda er att anmäla er!"

Transport

Det tar ca 15 minuter att promenera från tågstationen till Steam Hotel. 

Från Arlanda flygplats går buss till Västerås station som tar ca 1 timme och 40 minuter. 

Kommer du med bil kan du parkera ca 100 meter från hotellet i parkeringshuset "Däcket". Det går också att hitta utomhusparkering närmare hotellet.

Abstracts och Posters

Vi ser gärna att ni presenterar vetenskapliga studier samt kvalitetsarbeten på höstmötet!

Pris kommer att utdelas för bästa vetenskapliga arbete och för bästa kvalitetsarbete.

Man kan ange om man vill presentera sitt arbete enbart som poster eller som poster och muntlig presentation.

Deadline för submission 2023-07-31.

Besked om acceptans sänds ut senast i september månad. 

För utförliga instruktioner se även:

https://www.sfkf-hostmotet.se/abstracts-och-posters/

Tävling: Bästa hjärtsviktsfall - vinn 3000 kr

Tid har avsatts till fallpresentationer. Vi hoppas att så många som möjligt kan skicka in förslag på intressanta, lärorika och kanske lite tankeväckande fall på temat hjärtsvikt. Från inkomna bidrag kommer tre väljas ut för presentation på mötet. Tid till en kortare frågestund kommer ges i samband med dragningen. Den bästa fallpresentationen kommer tilldelas ett pris om 3000 kr.

Tillvägagångssätt och förutsättningar:

 • För att bidra med ett fall vill vi ha en kort beskrivning av fallet och tankar kring varför det bedöms vara av intresse för mötets deltagare. Tänk abstractformat om ca 250 ord. Vill man bifoga bilder får man, men det är inget krav i detta skede. Förslaget mailas till info@sfkf-hostmotet.se.
 • Sista datum för att inkomma med fallförslag är 2023-09-15
 • Besked om ditt fall blivit utvalt eller inte lämnas senast 2023-09-17
 • Om ditt fall blir utvalt får du förbereda en presentation i powerpoint-format om åtta minuter. Var förberedd på att 2 min kommer vikas åt frågor efter avslutad presentation. Presentationen mailas till info@sfkf-hostmotet.se senast 2023-09-24. Vi säkerställer att rörliga bilder och liknande fungerar på vår tekniska plattform och återkopplar.
 • Prisutdelning (3000 kr) för bästa fallpresentation kommer ske efter dragningarna 2023-10-03

Se även:

https://www.sfkf-hostmotet.se/bidra-till-motet/

Visa upp hur ni arbetar med hjärtsvikt: Utlåtanden landet runt

Vi tror att variationen i hur vi formulerar oss i våra utlåtanden varierar i hög grad över landet. Hur uttrycker vi oss till exempel vad gäller den systoliska och diastoliska funktionen när vi kommunicerar med våra remittenter? För att illustrera detta och för att göra det möjligt lära av varandra vill vi försöka samla in exempel på utlåtanden från hela landet. Dessa kommer sammanställas och presenteras i posterform på mötet vilket vi hoppas ska stimulera till diskussion och nya idéer.

Vi är därför tacksamma om så många kliniker som möjligt kan skicka in ett eller två rätt typiska utlåtanden vad gäller en patient med hjärtsvikt (bevarad eller nedsatt systolisk funktion är bägge av intresse).

Tillvägagångssätt och förutsättningar:

 • Utse en person på kliniken som är ansvarig för att exempelutlåtanden skickas in
 • Ett eller två typiska hjärtsviktsutlåtanden från kliniken mailas till info@sfkf-hostmotet.se i valfritt format (.doc, .jpg, .pdf eller annat)
 • Viktigt att utlåtandet är helt anonymiserat. Remissinformation och frågeställning behöver inte vara med.
 • Modalitet är ekokardiografi.
 • Dead-line för att bidra är 2023-09-15
 • Vi sammanställer inkomna bidrag i posterformat där utlåtandet och ursprungsklinik framgår

Se även:

https://www.sfkf-hostmotet.se/bidra-till-motet/

Bli medlem i SFKF

Föreningens ändamål är att främja den svenska kliniska fysiologins utveckling

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi (SFKF) är en sammanslutning av läkare eller andra personer med särskilt intresse för Klinisk fysiologi. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för Klinisk Fysiologi och Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för Klinisk Fysiologi. Föreningens ändamål är att främja den svenska kliniska fysiologins utveckling, framför allt genom att anordna möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner och genom att formulera mål för specialistutbildningen i ämnet. Vidare att som specialitetsförening tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga och ekonomiska intressen, samt att tjäna som ett organ för internationellt samarbete i vetenskapliga frågor och utbildningsfrågor.

SFKF är en del av Svenska Läkaresällskapet (SLS) samt Sveriges Läkarförbund (SLF). Dessutom är SFKF en del av Svenska Hjärtförbundet.

Stöd föreningen genom att bli medlem:

https://www.sls.se/sfkf/bli-medlem/

Medlemskategorier (årsavgifter)
1. Läkare, medlem i Sv. Läkarförbundet: 250 kr
2. Läkare, ej medlem i Sv. Läkarförbundet: 250 kr
3. Pensionerad läkare: 0 kr
4. Med. stud/ Med. kand: 60 kr
5. Associerad medlem: 60 kr
6. Associerad medlem som är pensionär: 0 kr 

Kursintyg ST-läkare

Höstmötet täcker delar av målbeskrivningen för ST-tjänstgöring inom Klinisk Fysiologi. På mötet kommer förberedda kursintyg att finnas - ge dig till känna mot slutet av mötet så kompletterar vi intygen med personuppgifter och en underskrift.

Kontakt

För ytterligare frågor vänligen kontakta oss via mailadress info@sfkf-hostmotet.se.

Var ses vi?

Steam Hotel, Västerås

Ångkraftsvägen 14, 721 31 Västerås